Entries by Javier Rebollar

Reunió: 05 de novembre 2015

Es van tractar els següenst punts de l’ordre del dia. Presentació del nou regidor.  El Sr. Eduard Carrillo ocupa el càrrec de regidor des de les darreres el.leccions del més de maig. Es presenta al consell escolar i ve acompanyat de la cap del Departament d’Ensenyament. Es passa per urgència un tema que ha esdevingut […]

Reunió del dia 15 de juny de 2015

1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior. 2. Informació de la matrícula La matrícula ha quedat de la següent manera: Fins el dia 14 de setembre la llista d’espera es manté i està disponible. La comissió d’escolarització adjudicarà a aquells alumnes que arribin a partir d’ara. 3. Manteniment i millores. En relació a l’ajuntament: Lavabos […]

Reunió: 25 de març 2015

Es van tractar  els següents punts: 1. S’informa al consell escolar de les prescripcions del centre: P-3 …….61 P-4……..1 P-5……..1 1r……….1 2n………3 5è………4 6è………3 2. S’informa al consell escolar del treball que es desenvolupa a cada Pla del Projecte de Direcció. 3. S’aprova la liquidació de l’any 2014. 4. S’aprova el pressupost de l’any 2015. […]