hands-565603_640

Reunió: 05 de novembre 2015

Es van tractar els següenst punts de l’ordre del dia.

 1. Presentació del nou regidor.  El Sr. Eduard Carrillo ocupa el càrrec de regidor des de les darreres el.leccions del més de maig. Es presenta al consell escolar i ve acompanyat de la cap del Departament d’Ensenyament.
 2. Es passa per urgència un tema que ha esdevingut posterior a enviar l’ordre del dia als membres del Consell Escolar.
  La Directora llegeix un informe que ha fet sobre els aconteixements i les actuacions per eliminar un eixam de vespes situat a un pati interior de l’Escola.
  En aquest informe es constata una manca de corrdinació per part del màxim responsable de l’edifici , és a dir l’Ajuntament. La Directora va demanar una reunió urgent amb el regidor per tal que coordinés totes les actuacions de les  tres àrees de l’Ajuntament que hi actuaven i aquest no es va posar en contacte amb l’Escola en cap moment.
  L’endemà es fa una actuació per eliminar l’eixam . En cas de no poder eliminar-lo es valorarà per part dels tècnics si cal seguir algún protocol específic pel que fa als alumnes propers a la zona afectada.
 3. Passem per endavant els temes 4 i 11 ja que el regidor anuncia que a les 18h ens deixarà .
 4. Millores d’estiu :  Llegim i projectem un seguit d’actruacions que ha fet l’Escola mitjançant el conserge  durant l’estiu.
  L’Ajuntament ha tallat el pollacre de l’entrada d’infantil ja que estaba destrossant les clavagueres de l’edifici d’infantil i el terra del pati. Ha arreglat i anivellat  el terra del voltant.
  També ha tallat el ficus de la gespa d’entrada de l’Escola per la mateixa raó.
 5. Necessitats del centre : Demanem a l’Ajuntamnt que tingui uns protocols anuals per posar l’Escola apunt pel començament de cada curs. No pot ser que cada any l’Escola vagi demanant  que es fagin actuacions com el reposat de sorra al pati d’infantil, la revisió se les teulades, la neteja d’imbornals, l’enllumenat exterior de l’Escola o la revisió de l’estat de l’arbrat del pati. Ells han d’elaborar i aplicar  un protocol de posta a punt de les Escoles ja que és la seva responsabilitat.
  Com a consell escolar fem la demanda pel  pati de primària, d’una estructura ubicada al parc d’en Rocar . Creiem que aquesta estructura no s’utilitza i que al nostre pati donaría molt de joc ja que no és perillosa.
  També demanem a l’Ajuntament el seu suport per  projectes interessants que estem tirant endavant sense cap supot extern. Només amb el suport de les famílies de l’Escola.
  Ja que el punt on expliquem aquests projectes el regidor no hi serà ,  proposa venir un dia per conèixer aquestes iniciatives.
  També es comenta que és de difícil definició si una acció que es fa al cole és manteniment o millora i que a l’Escola es fan coses de manteniment però que fa quatre o cinc anys que no es fan millores.
  Abans cada estiu ens feien una millora al centre .Demanem que es recuperi aquesta dinámica.
  Un altre punt que reclamem amb insistència, consell escolar rera consell escolar i no ens soluciona, és la neteja de la zona ajardinada entre l’escola i la piscina i que el seu estat afecta al nostre pati.
  El regidor diu que ho veu difícil degut a la situació económica de l’empresa concessionaria de la piscina. Nosaltres opinem que una cosa no té a veure amb l’altre i que al ser un espai públic, l’Ajuntament ha d’encarregar-se’n.
 6.  Estat de la matrícula: Recordem que aquest curs és el que hem tingut més preinscripcions .
  La nostra escola ha estat la més sol.licitada a P-3 amb 62 preinscripcions.
  En aquests moments i tenint en compte que algunes famílies han hagut de marxar al seu país d’origen, les dades són les següents.
  P-3…….49                           5è ……………….55
  P-4…….48                           6è………………..49
  P-5…….50
  1r………43
  2n……..51
  3r……….49
 7. Aprovació de la memòria del curs 14/15 i del Pla anual del curs 15/16.
  S’aproven els dos documents sense cap esmena i  per consens.
 8. Aprovació de les sortides.
  S’aproven les sortides previstes.
  Es recordarà als cicles que tinguin en com pte de visistar els museus de Sitges.
 9. Projectes de l’Escola.
  Es fa un repàs dels projectes singulars que s’estan duent a terme a l’Escola:
  -Emprenedoria, ràdio, obertura d’espais per treballar i expliquem el curs de formació sobre el treball competencial amb dispositius mòbils que estem fent a l’Escola.
  També expliquem una iniciativa que estem engegant aquest curs sobre el treball sistemàtic de la llengua i les matemàtiques. Consisteix en treballar de 9h a 9’30h , aspectes de la llengua i les mates d’una forma sistemática.
 10. Revisió de les NOFC.
  Durant aquest curs es farà una exhaustiva revisió de les normes d’organització i gestió de l’Escola. Són normes que afecten a tota la comunitat educativa i que ordenen i donen sentit a totes les accions que es duen al centre.
  S’aprova per consens la primera part que portem per revisar.
 11. Resultats de les proves de competències.
  Es presenten els resultats de le proves de finals de sisè.
 12. Informacions de l’ampa
  L’Ampa ha demanat a l’Equip Directiu que li passi totes les necessitats del centre. L’Equip Directiu ja li ha fet arribar. En junta decidirán en quins aspectos poden ajudar econòmicament.
hands-565603_640

Reunió del dia 15 de juny de 2015

1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior.

2. Informació de la matrícula
La matrícula ha quedat de la següent manera:

CURSMATRICULATS LLISTA ESPERA
P350 alumnes 10
P450 alumnes0
P551 alumnes1
1r45 alumnes0
2n53 alumnes1
3r50 alumnes0
4t46 alumnes0
55 alumnes4
51 alumnes2

Fins el dia 14 de setembre la llista d’espera es manté i està disponible.
La comissió d’escolarització adjudicarà a aquells alumnes que arribin a partir d’ara.

3. Manteniment i millores.
En relació a l’ajuntament:

 • Lavabos d’infantil: a l’estiu està previst tallar l’arbre del pati d’infantil que amb les arrels fa malbé el terra.
 • Aquest any està previst fer una neteja de les clavegueres de les escoles (finals d’agost, principis de setembre)
 • Anivellar l’entrada.

 

4.       Plantilles i llocs estructurals

La plantilla és el nombre de mestres per especialitats que tenim a l’escola.

 • 2 mestres d’educació especial
 • 7 mestres d’educació infantil
 • 1 mestre d’anglès + TIC (estructural)
 • ½ mestre d’anglès
 • 1 mestre d’educació física
 • 1 mestre d’educació física + perfil lingüistic (estructural)
 • 11 mestres de primària
 • 1 mestre de primària + especialitat de diversitat (estructural)
 • 0,25 mestre de religió

Segons la normativa els mestres majors de 55 anys poden demanar una reducció de 2 hores lectives sense alumnes. Tenim 5 mestres a l’escola que ho han demanat però la normativa només ho cobreix amb 0,5 mestres als centres que tenen a partir de 6 mestres en aquesta situació.
Hi ha un mestre que en principi es jubila i la seva plaça intentarem convertir-la en estructural exigint que tingués un perfil TIC.

5. Horari i calendari del curs vinent

 • Es presenta l’horari i calendari del curs que ve per tal de poder-lo aprovar com a consell escolar.
 • L’horari seguirà sent de 9h-12:30 i de 15h-16:30 ➔S’aprova
 • L’any que ve el curs començarà el 14 de setembre.
 • Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener.
 • La setmana Santa serà del 19-28 de març
 • Els dies de lliure disposició escollits pel consell escolar municipal seran el 7 de desembre, 8, 9 i 10 de febrer (aquest últim a canvi del 24 d’agost) i el 29 d’abril.    ➔S’aprova
 • La jornada intensiva el 22 de desembre i a partir del 6 de juny i es farà colònies almenys a 3 cursos. ➔ S’aprova
 • El reforç del SEP a les tardes. ➔ S’aprova

6.  Llistat de llibres i projecte TAC
La nostra escola aposta per les noves tecnologies i aquest any volen començar a introduir les tauletes a partir de 4t ja que creiem que és la millor manera d’anar avançant. Aquestes noves tauletes serien de més qualitat que les que hem tingut aquest curs.
Els alumnes de 4t pagarien les tauletes en 3 anys mentre que els de 5è ho farien de 2.
La idea de tenir tauletes no és un substitut directe del llibre de text, sinó de la metodologia emprada.
Des del departament ens han informat que ens instal·laran un nou wifi per tal de poder disposar d’una bona connexió.
La idea és anar ampliant l’ús de les tauletes a tota l’escola però de manera gradual.
També es disposarà d’una plataforma per les tauletes que es diu TABALIVE. Aquesta plataforma permet que el mestre des de la seva tauleta pugui controlar les tasques dels alumnes, distribuir aplicacions, bloquejar i desbloquejar, passar qüestionaris i veure’n els resultats immediatament… Aquesta plataforma té un cost d’uns 16€ per alumnes (4t, 5è i 6è)
També hi haurà una plataforma de gestió que es diu SCHOOLALIVE i vol permetre la comunicació entre la comunitat educativa i amb les famílies. Aquesta plataforma tindrà un preu de 2€ per alumne i permetrà tenir les fotos personalitzades per grups classe, avisar al menjador si un alumnes es queda o no, fer el pagament de llibres i menjador, enviar comunicacions, demanar entrevistes…
La idea és implantar-la a poc a poc durant el proper curs.
Els preus dels llibres pel curs que ve són els següents (aproximats):

 • CURS
 • P3
 • P4
 • P5
 • 1r
 • 2n
 • 3r
 • 4t
 • PREU
 • 63€
 • 80€
 • 80€
 • 125€ ètica, 145€ religió
 • 125€ ètica, 145€ religió
 • 80€
 • 145€
 • 161€
 • 145€

La propera setmana es faran reunions amb les famílies de 3r i 4t per explicar-los el projecte de les tablets.
Es fan votacións per aprovar el projecte TAC i el preu dels llibres
Vots a favor ➔13
Vots en contra ➔ 0
Abstencions ➔ 1
Per tant queda aprovat el projecte i el preu dels llibres pel curs vinent

7.  Informacions de l’AMPA

 • Presentació de la graella d’extraescolars pel curs vinent. Novetats: patinatge, Ioga, Coral interactiva (escola de música), zumba per pares i mares.
 • També s’aproven els espais que s’utilitzaran.

 

hands-565603_640

Reunió: 25 de març 2015

Es van tractar  els següents punts:

1. S’informa al consell escolar de les prescripcions del centre:

 • P-3 …….61
 • P-4……..1
 • P-5……..1
 • 1r……….1
 • 2n………3
 • 5è………4
 • 6è………3

2. S’informa al consell escolar del treball que es desenvolupa a cada Pla del Projecte de Direcció.

3. S’aprova la liquidació de l’any 2014.

4. S’aprova el pressupost de l’any 2015.

5. El club de golf proposa introduir aquest esport a les escoles de Sitges mitjançant una formació als especialistes d’educació física dels centres i cedint un material a les escoles per a fer una sèrie de sessions relacionades amb aquest esport i les habilitats i destreses que requereix la seva pràctica.
Més endavant us informarem de com plantejarem aquest projecte a l’Escola.

6. Informacions de l’AMPA:
L’ampa presenta el projecte pel casal d’aquest estiu. Quedem que el llegirem detingudament i es farà una comissió permanent per aprovar-lo.
S’aprova que per setmana santa els alumnes usuaris d’ecollibre s’enduguin els llibres a casa i els  revisin.[/li-row]

7. Manteniment del centre:

Com ja fa quatre anys demanem a l’ajuntament que ens renovin els lavabos de l’edifici d’infantil.
També demanem la instal·lació de  mosquiteres a P-3 i P-4 i des de tercer a sisè.
L’entrada a l’escola des del davant de la gespa fins darrera la casa de la Regina té el terra molt deteriorat i demanem que es repari ja que si els nens i nenes cauen es poden fer mal.
Si s’iguala el desnivell a l’entrada ens plantegem treure la tanca verda que està situada davant la porta i no permet l’entrada fluida com desitjaríem.

8. Torn obert de paraules:

Plantegem la demanda d’un a mare de l’Escola que demana el calendari d’activitats dels alumnes situat a la web no estigui a l’abast de les famílies i es requereixi una contrasenya.. S’acorda mantenir-lo en mode obert com fins ara.[distance1]
Acordem penjar els acords de consell escolar a la web de l’escola.