hands-565603_640

Reunió: 05 de novembre 2015

Es van tractar els següenst punts de l’ordre del dia.

 1. Presentació del nou regidor.  El Sr. Eduard Carrillo ocupa el càrrec de regidor des de les darreres el.leccions del més de maig. Es presenta al consell escolar i ve acompanyat de la cap del Departament d’Ensenyament.
 2. Es passa per urgència un tema que ha esdevingut posterior a enviar l’ordre del dia als membres del Consell Escolar.
  La Directora llegeix un informe que ha fet sobre els aconteixements i les actuacions per eliminar un eixam de vespes situat a un pati interior de l’Escola.
  En aquest informe es constata una manca de corrdinació per part del màxim responsable de l’edifici , és a dir l’Ajuntament. La Directora va demanar una reunió urgent amb el regidor per tal que coordinés totes les actuacions de les  tres àrees de l’Ajuntament que hi actuaven i aquest no es va posar en contacte amb l’Escola en cap moment.
  L’endemà es fa una actuació per eliminar l’eixam . En cas de no poder eliminar-lo es valorarà per part dels tècnics si cal seguir algún protocol específic pel que fa als alumnes propers a la zona afectada.
 3. Passem per endavant els temes 4 i 11 ja que el regidor anuncia que a les 18h ens deixarà .
 4. Millores d’estiu :  Llegim i projectem un seguit d’actruacions que ha fet l’Escola mitjançant el conserge  durant l’estiu.
  L’Ajuntament ha tallat el pollacre de l’entrada d’infantil ja que estaba destrossant les clavagueres de l’edifici d’infantil i el terra del pati. Ha arreglat i anivellat  el terra del voltant.
  També ha tallat el ficus de la gespa d’entrada de l’Escola per la mateixa raó.
 5. Necessitats del centre : Demanem a l’Ajuntamnt que tingui uns protocols anuals per posar l’Escola apunt pel començament de cada curs. No pot ser que cada any l’Escola vagi demanant  que es fagin actuacions com el reposat de sorra al pati d’infantil, la revisió se les teulades, la neteja d’imbornals, l’enllumenat exterior de l’Escola o la revisió de l’estat de l’arbrat del pati. Ells han d’elaborar i aplicar  un protocol de posta a punt de les Escoles ja que és la seva responsabilitat.
  Com a consell escolar fem la demanda pel  pati de primària, d’una estructura ubicada al parc d’en Rocar . Creiem que aquesta estructura no s’utilitza i que al nostre pati donaría molt de joc ja que no és perillosa.
  També demanem a l’Ajuntament el seu suport per  projectes interessants que estem tirant endavant sense cap supot extern. Només amb el suport de les famílies de l’Escola.
  Ja que el punt on expliquem aquests projectes el regidor no hi serà ,  proposa venir un dia per conèixer aquestes iniciatives.
  També es comenta que és de difícil definició si una acció que es fa al cole és manteniment o millora i que a l’Escola es fan coses de manteniment però que fa quatre o cinc anys que no es fan millores.
  Abans cada estiu ens feien una millora al centre .Demanem que es recuperi aquesta dinámica.
  Un altre punt que reclamem amb insistència, consell escolar rera consell escolar i no ens soluciona, és la neteja de la zona ajardinada entre l’escola i la piscina i que el seu estat afecta al nostre pati.
  El regidor diu que ho veu difícil degut a la situació económica de l’empresa concessionaria de la piscina. Nosaltres opinem que una cosa no té a veure amb l’altre i que al ser un espai públic, l’Ajuntament ha d’encarregar-se’n.
 6.  Estat de la matrícula: Recordem que aquest curs és el que hem tingut més preinscripcions .
  La nostra escola ha estat la més sol.licitada a P-3 amb 62 preinscripcions.
  En aquests moments i tenint en compte que algunes famílies han hagut de marxar al seu país d’origen, les dades són les següents.
  P-3…….49                           5è ……………….55
  P-4…….48                           6è………………..49
  P-5…….50
  1r………43
  2n……..51
  3r……….49
 7. Aprovació de la memòria del curs 14/15 i del Pla anual del curs 15/16.
  S’aproven els dos documents sense cap esmena i  per consens.
 8. Aprovació de les sortides.
  S’aproven les sortides previstes.
  Es recordarà als cicles que tinguin en com pte de visistar els museus de Sitges.
 9. Projectes de l’Escola.
  Es fa un repàs dels projectes singulars que s’estan duent a terme a l’Escola:
  -Emprenedoria, ràdio, obertura d’espais per treballar i expliquem el curs de formació sobre el treball competencial amb dispositius mòbils que estem fent a l’Escola.
  També expliquem una iniciativa que estem engegant aquest curs sobre el treball sistemàtic de la llengua i les matemàtiques. Consisteix en treballar de 9h a 9’30h , aspectes de la llengua i les mates d’una forma sistemática.
 10. Revisió de les NOFC.
  Durant aquest curs es farà una exhaustiva revisió de les normes d’organització i gestió de l’Escola. Són normes que afecten a tota la comunitat educativa i que ordenen i donen sentit a totes les accions que es duen al centre.
  S’aprova per consens la primera part que portem per revisar.
 11. Resultats de les proves de competències.
  Es presenten els resultats de le proves de finals de sisè.
 12. Informacions de l’ampa
  L’Ampa ha demanat a l’Equip Directiu que li passi totes les necessitats del centre. L’Equip Directiu ja li ha fet arribar. En junta decidirán en quins aspectos poden ajudar econòmicament.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>